HOME

HET BEDRIJF

VISIE

TARIEVEN

WERKWIJZE

DE LEIDING

NIEUWS

GASTENBOEK

FOTO`S

VERJAARDAG

FEEST

LINKEN

CONTACT

     
 

Onze visie in het kort

Het gezin is normaliter het milieu waar de opvoeding plaats vindt, daar wordt de aanzet gegeven tot het vormen van een eigen identiteit.
Kinderen bouwen als het goed is enig normenstelsel op en krijgen zo normbesef.
Wij helpen mee uw kind op te voeden en proberen zo een verlengstuk van de thuissituatie te zijn.
Dit uit zich in bijvoorbeeld de zindelijkheidstraining . Wij proberen samen met de ouders er voor te zorgen dat het kind zindelijk is voordat hij/zij naar de basisschool gaat.
Het belangrijkste voor ons is het opvangen, verzorgen en opvoeden van de kinderen.
Kinderen worden door een combinatie van de thuissituatie, kinderopvang en school gestimuleerd in hun emotionele, cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling.
Wij bieden de kinderen voldoende spel en ontwikkelingsmateriaal aan en voor elke ontwikkelingsfase, zodat ze zich kunnen vermaken.

Kinderen die uit de pas lopen en daardoor zichzelf buiten de groep plaatsen, proberen wij door extra structuur aan te bieden zover te krijgen dat ze weer met de groep mee gaan doen.

Wij hechten belang aan een veilige hechting en menen dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt het gevoel veilig en geaccepteerd in het leven te staan en zal zich op de opvang ook veilig voelen. Wij zijn duidelijk en consequent.
Het kind moet zich vrij kunnen ontplooien. Dit betekent dat wij wel richtlijnen en begeleiding geven, maar tegelijkertijd ruimte overlaten voor zijn/haar eigen denken en ideen.

Het kind vergroot zijn/haar zelfredzaamheid.
Wij begeleiden kinderen bij de dagelijkse activiteiten die ze ondernemen. Wij stimuleren de kinderen wel om zoveel mogelijk zelf te doen, b.v. eten en drinken, aan- en uitkleden, zelf naar de wc gaan etc. Wij bieden de kinderen structuur door te werken met vaste regels, gewoonten en rituelen. Wij gunnen het kind zijn autonome optreden, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de leiding. Kinderen krijgen houvast, ervaren geborgenheid en weten waar ze aan toe zijn. Kinderen leren keuzes maken in een veilige omgeving. Dit uit zich in het spelen (wat wil het kind gaan doen en met wie) in de hoek een tent maken of een puzzel maken en welke. Het kind mag ook kiezen wat hij/zij op brood wil en wat te drinken. Tijdens conflicten laten wij kinderen het in eerste instantie zelf oplossen. Lukt dit niet of maakt het kind een foute keuze, dan grijpen wij in en leggen uit waarom het niet kan. Het is niet de bedoeling dat ze anderen pijn doen, dus straffen wij bij ongewenst gedrag na 2 keer waarschuwen en belonen/prijzen wij goed gedrag. Bij structuur horen regels. Bij het overtreden van deze regels volgt een consequentie. Dit kan zijn een tijdje op de bank zitten, in een hoek, op de gang of opruimen.

Het is handig om kinderen voor de plaatsing n twee weken te laten wennen, maar is niet voor alle kinderen noodzakelijk.

Informatieoverdracht.
De kinderen hebben een mapje waarin regelmatig wordt geschreven.
Wij geven ook informatie mondeling door aan de ouders.
In september 2007 hopen wij de "opvang krant" te realiseren.
Deze zal voorlopig éénmaal per jaar verschijnen.
Eenmaal per jaar vindt er een kindbespreking met de ouders plaats.
Deze zal tussen 20 augustus en 20 september plaats vinden.

 
     

2006 - 2011 ISIS-C.S.W